گزارش آنلاین بازی پرسپولیس و صبای قم جمعه 24 مهر 94

نتیجه و حواشی بازی پرسپولیس و صبای قم جمعه 24 مهر 94

http://img7.irna.ir/1394/13940721/81797949/81797949-70229995.jpg